Terugbetalen

  • door

Als u uw bestelling al heeft betaald, betalen wij u zo snel mogelijk en in elk geval binnen 14 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst het volledige aankoopbedrag terug. Mochten wij uw artikel(en) nog niet hebben ontvangen, dan betalen wij u ook terug als u heeft aangetoond dat u uw bestelling heeft geretourneerd.

Mocht er sprake zijn van een betalingsachterstand, dan betalen wij niet terug. In dat geval verrekenen wij het terug te betalen bedrag met het openstaande saldo.